Alexander Pil
14 October 2009

In het derde kwartaal heeft ASML een omzet geboekt van 555 miljoen euro. Een welkome verbetering ten opzichte van de 184 en 277 miljoen euro waarmee dit jaar werd begonnen, maar nog ver verwijderd van de 900 miljoen per kwartaal waaraan het bedrijf de afgelopen twee jaar bijna gewend was geraakt. Behalve een forse omzetgroei maakte de Veldhovense machinebouwer zelfs een keurige nettowinst van 20 miljoen euro. Dat haalt het nog niet bij de 73 miljoen uit het derde kwartaal van 2008, maar sinds die tijd schreven de Veldhovenaren louter rode cijfers. De weg terug naar boven lijkt ingezet.

’Onze omzet in het derde kwartaal is verdubbeld ten opzichte van het tweede kwartaal. Geheugenfabrikanten stappen over op onze state-of-the-art immersiemachines voor nieuwe DRam-devices, foundry‘s hebben ze nodig voor hun 40-nm-producten‘, zegt ASML-topman Eric Meurice. ’We hebben ons eerste NXT:1950I-systeem verscheept waarmee we best-in-class overlay halen van minder dan drie nanometer en waarmee we patronen kunnen afbeelden kleiner dan 30 nm.‘

In juli, augustus en september verkocht ASML zeventien nieuwe en zeven gebruikte systemen. Daarmee haalde het bedrijf 459 miljoen euro binnen. De resterende 96 miljoen komt van diensten en de verkoop van opties. Eind september stonden er bestellingen voor 35 machines, waarvan 18 immersiesystemen. In totaal bedraagt het orderbroek 777 miljoen euro.

’Dit niveau is het gevolg van verhoogde technologie-investeringen vanuit de DRam- en foundrysegmenten, na negen maanden van terughoudendheid‘, aldus Meurice. ’Het herstel komt vooral op rekening van nieuwe IC-introducties en veel minder van een algemene groei in wafercapaciteit. De orderintake in K3 en in K4 – waarvan we verwachten dat die minstens net zo hoog zal liggen als K3 – zijn voor leveringen in de eerste helft van 2010. Dat zal zich vertalen in een significante omzetgroei ten opzichte van K3. Deze substantiële groeiverwachting houdt geen rekening met een volledig herstel van de wereldeconomie. Mocht die mondiale opleving er komen, kunnen we de cijfers uit begin 2010 doortrekken naar de tweede helft van volgend jaar.‘ Voor het laatste kwartaal zet ASML in op een omzet van ongeveer 550 miljoen euro.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!