Pieter Edelman
21 October 2009

Het Autosar-consortium, dat een open infrastructuurstandaard voor automotive toepassingen ontwikkelt, heeft multicore en beveiliging op zijn roadmap voor release 4.0 gezet. Deze moet nog dit jaar uitkomen als opvolging van versie 3.1. De release sluit de tweede fase van de Autosar-ontwikkeling af, die zich richt op het harmoniseren van de configuratieparameters voor de motorcontrole en verbeteringen van metingen en kalibratie. Versie 4.0 specifiek richt zich op ondersteuning van nieuwe technologieën. Ook is Ethernet opgenomen in de standaard. De volgende fase, die tot 2012 loopt, mikt op het uitkristalliseren van Autosar en het bereiken van volwassenheid. Ook de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektrische en hybride aandrijvingen moeten hierin meegenomen worden.