31 August 2017

Nederland boet in aan vermogen om praktische oplossingen voor economische en maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen. Dat constateert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in een donderdag gepubliceerd rapport. ‘Publieke kennisorganisaties, universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven slagen er te weinig in om voldoende onderzoeks- en innovatiecapaciteit bijeen te brengen binnen langjarige, stabiel gefinancierde samenwerkingsverbanden met voldoende omvang en massa’, aldus de AWTI.

Volgens de raad blijven belangrijke problemen nu onaangeroerd op de plank liggen. ‘Omvangrijke, complexe opgaven, waaronder noodzakelijke transities, zoals op het gebied van duurzame energie, circulaire economie en gezondheidszorg, kunnen niet op toereikende schaal en voldoende langdurig worden opgepakt.’

Het topsectorenbeleid zou ervoor zorgen dat kenniscoalities van publieke organisaties en bedrijfsleven grote maatschappelijke problemen en transities oppakken. Een in april voltooide maar pas in juli gepubliceerde evaluatie van het topsectorenbeleid constateerde ook al dat daarvan geen sprake is. In plaats daarvan werden publieke kennisorganisaties gedwongen zich primair op de kortetermijnbehoeftes van het bedrijfsleven te richten. Hun slagkracht werd bovendien gereduceerd doordat het bedrijfsleven bezuinigingen van de rijksoverheid niet goedmaakten, blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut. Dat was wel de bedoeling.

De schade kan worden teruggedraaid, denkt de AWTI. Maar daarvoor is wel een fikse investering nodig: 330 miljoen euro om de basis van toepassingsgericht onderzoek te versterken. Publieke kennisorganisaties kunnen met een stabiele financiering weer een eigen agenda ontwikkelen. Ze moeten echter wel meer samenwerken, vindt de AWTI. Het adviesorgaan beveelt mede daarom ook nog aan om 200 miljoen euro in vijf tot tien missiegedreven onderzoeks- en innovatieconsortia te steken.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Lees ook: Flopsectoren, over het falen van het topsectorenbeleid.