Paul van Gerven
3 October 2014

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) is enthousiast over de ‘substantiële nieuwe dynamiek’ die de topsectorenaanpak heeft gebracht, verwijzend naar hoe verschillende actoren in het innovatielandschap met elkaar in gesprek zijn geraakt. De topsectoren moeten dan ook minimaal tien jaar de tijd worden gegund om een succes te worden, schrijft de raad in een onlangs gepresenteerd rapport ‘Balans van de topsectoren 2014’.

De evaluatie op verzoek van minister Kamp (EZ) brengt een aantal kritiekpunten voor voren. Zo bestaat onder sommige potentiële doelgroepen – volgens de AWTI ten onrechte – de indruk dat de topsectoren dienen om de gevestigde orde te steunen of om bezuinigingen te verhullen. Mede daarom voelt een aantal doelgroepen, zoals starters en hogescholen, zich er onvoldoende mee verbonden. De overheid moet haar visie dus beter uitdragen en zorgen dat buitengesloten groepen zich vertegenwoordigd voelen in het bestuur van de topsectoren.

De AWTI constateert ook ‘bestuurlijke drukte’, aan te pakken door de overheid op sommige punten topsectoroverstijgend de regie te laten nemen.