Nieke Roos
11 December 2018

Het mobiliteitsprogramma Smartwayz.nl voorziet de N279 tussen Veghel en Asten van slimme sensoriek om weggebruikers te informeren over hun bandenspanning. Van de ruim zeshonderd vrachtwagens die in 2017 stil zijn komen te staan op de Nederlandse hoofdwegen had 41 procent een lekke band of een klapband. Door bestuurders te wijzen op een te lage bandenspanning wil Smartwayz.nl iets doen aan deze belangrijke fileoorzaak.

De dynamische bandenspanningsmeter op de N279 moet volgend jaar zomer operationeel zijn. Voertuigen passeren eerst een lus in de weg waarmee het systeem het type wagen bepaalt en vervolgens een meetstation dat het profiel van de banden in kaart brengt. Wanneer dit breder is dan normaal voor de betreffende categorie, wijst dat op een te lage spanning. Honderd meter verderop toont een bord langs de weg dan een waarschuwing, of een smiley als er geen probleem is. Bestuurders van connected vrachtwagens krijgen het seintje direct in hun cabine. Als de bandenspanning niet in orde is, kan de chauffeur daar in de buurt gelijk iets aan (laten) doen, zo is het idee.

Vrachtwagen op weg

Goed oppompen helpt niet alleen om lekke en klapbanden en daarmee files te voorkomen, maar ook om zuiniger te rijden. Brandstof is een van de grootste kostenposten voor transporteurs. Met de bandenspanning op peil ervaren hun voertuigen minder rolweerstand, waardoor ze minder verbruiken.