Paul van Gerven
23 February 2017

Onderzoekers van Oregon State University hebben aangetoond dat hydronium, het deeltje dat ontstaat als een zuur een proton afstaat aan een watermolecuul, als ladingsdrager kan fungeren in batterijen. Zij namen waar dat een organisch kristal opzwelt tijdens het laden van een batterij waarin geen metaalionen waren gestopt. Dat duidt erop dat hydronium-ionen en niet de veel kleinere protonen zich in de hoeken en gaten van de structuur nestelen. Wat betreft performance breekt de ‘geladen-waterbatterij’ geen records, maar zonder metalen is hij natuurlijk wel bijzonder duurzaam en veilig.