Paul van Gerven
1 April 2014

Het Nederlandse wetenschapsbeleid moet worden geënt op maatschappelijke thema’s, zoals vergroening en vergrijzing. Dat schrijven elf grote bedrijven, waaronder Philips, NXP en ASML, in een brief aan relevante bewindslieden. De voorgestelde beleidswijziging moet ervoor zorgen dat wetenschap en innovatie beter op elkaar aansluiten. Dit geluid is niet nieuw: de KNAW pleitte er in het verleden al voor, met name vanwege de betere aansluiting op het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Ook de WRR adviseerde onlangs maatschappelijke uitdagingen als leidraad te nemen in de financiering van universitair onderzoek.