Alexander Pil
23 May 2006

De vraag naar ICT‘ers trekt aan. Volgens branchevereniging Agoria staan er in heel België zo‘n 13 duizend ICT-vacatures open. Er zijn niet voldoende goede krachten om al deze plaatsen op te vullen. ’Het onderwijs en de opleidingen moeten beter worden afgestemd op de behoeften van de ondernemingen, zowel kwantitatief als kwalitatief‘, bepleit Christian Vanhuffel, directeur van Agoria‘s ICT-sector.

Sommige bedrijven aarzelen niet om informatici te importeren, constateert Agoria. ’Dit kan op korte termijn voor een aantal vacatures soelaas brengen maar het is geen duurzame oplossing‘, aldus de federatie in een persbericht. ’De aanpassing aan de lokale bedrijfscultuur en economie is vaak een moeilijke fase.‘

Sinds 2000 is het aantal studenten dat aan pure informaticastudies is begonnen met de helft teruggevallen. ’Bovendien zijn er te weinig instellingen die een opleiding aanbieden waarin de aandacht wordt verdeeld tussen informatica en management/bedrijfsbeheer‘, meent Vanhuffel. ’De technologische industrie pleit daar al sinds 1999 voor. Vandaag zijn er nauwelijks een achttal hogescholen of universiteiten waar studenten zo‘n opleiding kunnen volgen.‘