Pieter Edelman
15 February 2008

2 procent van de Belgische studenten richt een eigen bedrijfje op tijdens zijn opleiding. Daarmee scoort Vlaanderen onder het internationale gemiddelde van 3,2 procent. Dat concluderen het Flanders District of Creativity (DC) en de Vlerick Leuven Gent Management School. Als verklaring noemen de onderzoekers dat Belgische studenten snel aan de bak komen na hun opleiding. Bovendien doen de onderwijsinstellingen weinig aan het stimuleren van ondernemerschap. Studenten hebben overigens wel de intentie ooit voor zichzelf te beginnen, maar zeggen dat ze liever eerst een tijdje in loondienst aan de slag gaan. Nederland is niet opgenomen in de studie.