René Raaijmakers
20 February 2008

BE Semiconductor heeft een zwaar jaar achter de rug, maar zag zijn resultaten in de laatste kwartalen weer herstellen. De totale jaaromzet daalde van 191,2 miljoen euro naar 166,5 miljoen. Het nettoverlies komt neer op 1,8 miljoen euro. In het verlies zijn de herstructureringskosten van 4,5 miljoen over de afgelopen twee kwartalen niet meegerekend. Besi zet zijn machines af in landen die in dollars betalen en had last van de lage koers van de Amerikaanse munt.

Besi‘s CEO Richard Blickman noemt 2007 een van de belangrijkste, maar ook een van de meest moeilijke jaren in de geschiedenis van Besi. ’Het jaar bood ons een unieke gelegenheid om met de juiste mensen onze visie van een ’One Besi Organization‘ uit te voeren met als doel een maximale businessfocus te bereiken en de laagste kostenbasis voor onze bedrijfsactiviteiten te realiseren.‘

Besi startte vorig jaar met het ontwikkelen van machines op een gemeenschappelijk platform en met onderling uitwisselbare onderdelen. Daarmee verwacht het bedrijf de winstgevendheid en het werkkapitaal aanzienlijk te verbeteren. De nieuwe bedrijfsstructuur moet ook investeringen in aanvullende processen door middel van acquisities mogelijk maken.

Het herstel in het afgelopen kwartaal verwacht Besi voort te zetten. In de eerste drie maanden van 2008 verwacht Blickman dat zijn bedrijf opnieuw winst maakt. ’Door de succesvolle reorganisatie en acties voor kostenverlagingen in 2007 zijn wij enthousiast over de vooruitzichten voor 2008, ondanks onzekere economische omstandigheden‘, aldus Blickman. Het bedrijf stelt wel dat zijn belangrijkste klanten voorzichtig blijven voor wat betreft het aangeven van investeringen in nieuwe machines in 2008. Dit ondanks de hogere bezettingsgraad van machines bij Besi‘s klanten op dit moment in vergelijking met 2007.

De resultaten over het vierde kwartaal van 2007 die Besi vandaag publiceerde, wijken nauwelijks af van de verwachtingen van enkele weken geleden. De orders stegen in het vierde kwartaal met 30 procent vergeleken met drie maanden eerder. De omzetstijging werd met name veroorzaakt door een toenemende verkoop van die-bonding-machines voor array connects en verpakkings- en plating-machines voor leadframe-assemblage. Op 31 december 2007 bestond ongeveer 46 procent van de orderportefeuille uit machines voor array connect-toepassingen en 54 procent uit machines voor leadframe-assemblagetoepassingen.

De omzet daalde in 2007 met 12,9 procent door een orderdaling en de negatieve effecten van de reorganisatie in 2007. Besi zegt dat zijn klanten hun uitgaven voor nieuwe assemblagetechnologieën uitstelden. Ze passen liever bestaande lijnen aan in plaats van nieuwe machines te bestellen.

Een verbetering van de marge voor verpakkingsmachines compenseerde de daling van Besi‘s brutomarge in 2007 gedeeltelijk. Het bedrijf integreerde zijn Nederlandse productiebedrijven en verhoogde de productie van machines in Azië.

De R&D-investeringen namen in 2007 toe voor Besi‘s nieuwe generatie singulation machine en nieuwe RFID-die-bonding-toepassingen. Verder verbeterde de bestaande AMS-W- en Compact-verpakkingssystemen. Vorig jaar jaar daalde het totale personeelsbestand, exclusief uitzendkrachten, met 24 (2,1 procent), door ontslagen in de VS en Europa. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van het personeelsbestand in Maleisië en China, waar Besi aanzienlijk lagere kosten per medewerker heeft.