Paul van Gerven
21 January 2019

Het ministerie van Economische Zaken heeft de opzet uitgewerkt van Invest-NL, een publieke investeringsbank gericht op innovatieve en maatschappelijk relevante projecten. Minister Wiebes heeft het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL vrijdag 18 januari naar de Tweede Kamer gestuurd.

Invest-NL opereert zelfstandig, maar heeft de overheid als enige aandeelhouder. Het vehikel krijgt tweeënhalf miljard euro kapitaal mee, verminderd met een nog onbekend bedrag voor de ondersteuning van export en buitenlandse investeringen. Oorspronkelijk zou Invest-NL ook deze taak op zich nemen, maar bij nader inzien kiest het kabinet voor oprichting van een aparte instelling.

De primaire taak van de nieuwe investeringsbank wordt cofinanciering van risicovolle initiatieven die raakvlakken hebben met het zogeheten missiegedreven innovatiebeleid (gericht op de thema’s energietransitie, landbouw, gezondheid en veiligheid) en/of de topsectoren. Daarnaast richt Invest-NL zich op het aanjagen van groei bij startups, scale-ups en het mkb.

Invest NL