Paul van Gerven
3 March 2009

De TU Delft heeft vorige week een boete opgelegd gekregen van 80 duizend euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter acht het bewezen dat de universiteit laakbaar heeft gehandeld bij de overschrijding van kwiklozingsnormen. De officier van justitie had een ton boete geëist, mede omdat het tien jaar heeft geduurd voordat het probleem was opgelost, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook legde hij de universiteit geen ’pluk-ze boete‘ op, omdat zij er geen economisch gewin bij heeft gehad.

Er lag ook een aanklacht over een ontbrekende vergunning voor een ionenimplantator. De officier tilde hier niet zwaar aan en had voorgesteld de TU schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen. De rechtbank wees dat voorstel van de hand en verwierp de aanklacht.