Nieke Roos
11 December 2014

Het door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (Bom) beheerde Innovatiefonds Brabant stort vijf miljoen euro in het Dutch Venture Initiative (DVI). Dit potje is opgezet door het European Investment Fund (EIF) en het ministerie van Economische Zaken en ondersteunt overwegend op Nederland gerichte risicokapitaalfondsen met bedragen tussen de tien en twintig miljoen euro. Aanvullend investeert het EIF zelf tweeënhalf miljoen euro in het fonds.

In totaal zit er nu honderdvijftig miljoen euro in het DVI. Honderd miljoen daarvan heeft EZ beschikbaar gesteld bij de start. Via het fonds wil de Nederlandse regering de toegang tot de kapitaalmarkt voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen verbeteren, zodat zij hun groepotentieel ook kunnen waarmaken.

Het Innovatiefonds Brabant is vorig jaar opgezet door de provincie Noord-Brabant, met 125 miljoen euro uit de Essent-gelden. Het revolverende fonds richt zich op Brabantse innovaties met nationale of internationale potentie. Inmiddels heeft beheerder de Bom ruim 35 miljoen besteed, onder meer aan Philips-spin-off Hemics en de hardwareaccelerator Startupbootcamp Hightechxl. Daarnaast zit er twintig miljoen in een ontwikkelingsfonds en 12,5 miljoen in andere investeringsfondsen.