Paul van Gerven
13 April 2017

Verpoederd amorf borium (ook wel boor) zet koolstofdioxide opmerkelijk efficiënt om in koolstofmonoxide en methaan, gassen die als grondstof kunnen dienen in een chemisch proces. Dat schrijven Japanse onderzoekers in Angewandte Chemie. Het enige dat nodig is om de omzetting in gang te zetten, is zonlicht en een beetje water.

Het is niet eenvoudig gebleken om koolstofdioxide direct met zonlicht om te zetten in nuttigere stoffen. Dat komt in de eerste plaats omdat er veel energie voor nodig is, maar het is ook niet makkelijk om een materiaal te vinden dat zonlicht efficiënt gebruikt én een goede katalysator is voor de chemische reactie. Of om materialen goed te laten samenwerken voor hetzelfde doel.

Het mag daarom een verrassing heten dat een simpel element, niet eens in kristallijnen vorm, erin slaagt CO2 efficiënt om te zetten. Het zonlicht warmt het poeder flink op, waarna aanwezig water deels ontleedt tot waterstof, wat weer met het CO2 reageert.