Nieke Roos
24 June 2013

De provincie Noord-Brabant stelt 125 miljoen euro beschikbaar voor een nieuw potje ter ondersteuning van innovatieve ontwikkelingen bij regionale bedrijven, met name het toeleverende mkb. Dit fonds is revolverend: het is de bedoeling dat het geïnvesteerde kapitaal wordt terugverdiend en opnieuw uitgedeeld. Het beheer komt te liggen bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (Bom).

Maandag hebben de Provinciale Staten ingestemd met een plan om een half miljard van de opbrengsten uit de verkoop van Essent in de Brabantse economie te pompen. Behalve voor innovatie komen er potjes voor energie (zestig miljoen), breedband (vijftig miljoen) en natuur (240 miljoen). Met uitzondering van de laatste gaat het om revolverende fondsen onder beheer van de Bom.