Paul van Gerven
24 November 2017

Om de concurrentie aan te kunnen met steden als Londen en Parijs gaan Brainport Eindhoven en de Randstad zich internationaal nadrukkelijker presenteren als één stedelijk agglomeraat. Samen met bedrijven en maatschappelijke instellingen werken het Rijk en regionale overheden de komende tijd plannen uit ten aanzien van bereikbaarheid, verduurzaming, wonen, digitale infrastructuur en het aantrekken van talent. Het merendeel van de agenda’s moeten in juni volgend jaar in concreet beleid worden omgezet.