Paul van Gerven
5 April 2017

De Brainport-regio vraagt het Rijk om een investering van 8,3 miljard euro, verspreid over vijf jaar. De helft van dit bedrag is bedoeld om het vestigingsklimaat naar een hoger plan te tillen, onder meer door het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast doet de Brainport voorstellen op het gebied van onderwijs, research en valorisatie en ondersteuning van innovatief ondernemerschap. Het bedrijfsleven zegt 2,2 miljard euro toe voor een totale investering van 10,5 miljard euro.

Dat staat in een actieagenda die woensdag in Den Haag wordt aangeboden. In het onderwijs wil de Brainport internationaliseren, meer aandacht voor vaardigheden als analytisch denken en programmeren, en de instroom op alle niveaus te verdubbelen.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling schaart Zuidoost-Brabant zich achter de oproep van werkgevers en universiteiten structureel 1 miljard euro extra te investeren, maar daarbovenop vraagt de regio om te helpen de kennisvoorsprong in fotonica en energieopslag uit te bouwen tot industrieën die internationaal aan het front opereren.

Om kennis sneller naar de markt te brengen, is het volgens de actieagenda noodzakelijk dat universiteiten, publieke kennisinstituten en bedrijfsleven anders gaan samenwerken. Daarvoor is een ‘fysieke landingsplaats’ nodig. De bestaande publiek-private samenwerking via de tki’s mag echter blijven bestaan, maar toeslag van publieke zijde moet omhoog van 25 naar 50 procent. Starters en groeiers, ten slotte, hebben dringend behoefte aan risicokapitaal.