Paul van Gerven
22 February 2018

Brainport Eindhoven krijgt gunstige signalen uit Den Haag over de aanvraag van de regio-enveloppe, een subsidiepot om knelpunten in het land aan te pakken. Brainport doet daar een beroep op om talent aan te trekken en te behouden, mede door betere voorzieningen te creëren op het gebied van cultuur, kunst en sport. Een ander deel van de gevraagde 170 miljoen euro is bedoeld voor de oprichting van twee nieuwe onderzoeksinstituten, het Photonic Integrated Technology Center en de Eindhoven Engine. De regio zelf investeert tweehonderd miljoen.

Minister Carola Schouten van Landbouw, die verantwoordelijk is voor de regio-enveloppe, informeerde deze week de Tweede Kamer over de invulling van de regeling. John Jorritsma, voorzitter van Stichting Brainport en burgemeester van Eindhoven, constateert tevreden dat zijn aanvraag aan alle randvoorwaarden voldoet die zij benoemt in haar brief.

John_Jorritsma
John Jorritsma ziet de regio-enveloppe als een incidentele investering, waarop structurele ondersteuning moet volgen die past bij een mainportregio.

Jorritsma is ook verheugd dat Schouten de aanvraag plaatst in de context van de Brainport Nationale Actieagenda, een veel groter en kostbaarder plan om de regio te stimuleren. Hij ziet de regio-enveloppe als een incidentele investering, waarop structurele ondersteuning moet volgen die past bij een mainportregio. ‘We trekken graag zo snel mogelijk de agenda’s om met de bewindspersonen te overleggen over de urgente opgaven die wij hebben, ten behoeve van de gehele Nederlandse economie’, aldus Jorritsma.