Nieke Roos
1 February 2018

De top boven Bruco heeft onlangs een flinke injectie gekregen met vers bloed: Tim Tiek is aangetreden als ceo en Theo Muys als tweede niet-uitvoerende bestuurder naast eigenaar Harry Diepenmaat. Door de activiteiten beter op de kaart te zetten, wil de nieuwe leiding de basis leggen voor gezonde groei – internationaal, maar ook in Twente én Nijmegen.

‘Mijn Samsung S8 heeft Bruco aan boord: een deel van het hoogfrequente stuk is ontworpen in Borne’, vertelt Tim Tiek, de kersverse ceo van moedermaatschappij Dieco Electronics. ‘En BMW gebruikt technologie van ons voor de regeling van slimme dynamo’s in zijn wagens. Een soortgelijke chip hebben we gemaakt voor een Chinese automotivetoeleverancier, die daarmee binnenkort zijn thuismarkt gaat bedienen. Zo is er dertig jaar historie van honderden projecten die onze kennis en kunde weerspiegelen.’

Tiek is op 1 januari gestart bij Dieco en per 1 februari fulltime actief. Onder zijn leiding vallen Bruco Integrated Circuits, dat ic’s ontwerpt, Bruco Components, dat ondersteunende diensten levert, en Dizain-Sync, dat onafhankelijk advies geeft op het gebied van hardwaredesign en -ontwikkeling. Daarnaast is er Dieco Capital, het in 2016 opgerichte zaaigeldfonds dat investeert in veelbelovende elektronicaondernemingen zoals de Enschedese audiochipmaker Axign en de Zwitserse specialist in medische beeldvorming G-ray.

Boven aan Tieks to-dolijst als nieuwe ceo prijkt: de naamsbekendheid vergroten. ‘We hebben best wel wat grote namen als klant, dat mogen we veel meer van de daken schreeuwen. Tot nu toe zijn we heel erg bescheiden geweest. Al het moois dat we hebben ontwikkeld, kan voor veel meer grote bedrijven interessant zijn, maar een heleboel van die partijen hebben ons nog helemaal niet op hun netvlies.’

Dieco_Tim_Tiek_04

Slagvaardig

Tieks voorganger Edwin Veldman vertrok vorig jaar februari vrij plotseling bij Dieco, om in april alweer te landen bij de nieuwe Twentse vestiging van concullega Itom. Dat bracht het wereldje nogal in beroering. ‘Uit loyaliteit zijn er een paar mensen van Bruco mee overgestapt’, erkent Tiek. ‘Dat heb ik met Edwin besproken en we hebben goede afspraken gemaakt over personeelswerving. Natuurlijk, we zitten in elkaars vaarwater, maar lang niet op alle vlakken. Het is jammer dat het beeld is ontstaan van een conflict. Dat was afgelopen jaar misschien even zo, voor mijn tijd. Ik kijk zelf liever vooruit en inmiddels is het contact tussen ons prima.’

Veldman zou mede zijn opgestapt vanwege een te groot overwicht van Harry Diepenmaat, eigenaar en bestuurder van Dieco. ‘De invloed van Harry heeft wellicht een rol gespeeld’, aldus Tiek. ‘Dieco had een one-tier board met twee bestuurders: een uitvoerende – Edwin – en een niet-uitvoerende – Harry. Als die het dan een keer niet met elkaar eens zijn, en dat kan altijd gebeuren, ontstaat er een lastige situatie, die nog complexer wordt doordat een van de twee grootaandeelhouder is.’

Tiek is niet bang om in hetzelfde schuitje terecht te komen. ‘Voordat ik ja heb gezegd, heb ik uitgebreid met Harry gesproken over de rolverdeling en hij was de eerste om toe te geven dat het geen ideale constructie was. Die heeft hij ook vrijwel gelijk op de schop genomen. We hebben nog steeds een one-tier board, maar nu met een extra bestuurder: Theo Muys van Aimvalley. Samen hebben we het bestuursreglement, de aandeelhouderbetrokkenheid en de beslisstructuur flink vereenvoudigd.’

‘Deze veranderingen maken ons heel slagvaardig’, vindt Tiek. ‘In de nieuwe constructie komt Harry op meer afstand te staan als bestuurder, maar zijn brede kennis blijft beschikbaar. Met Theo hebben we er een hele goede bij, iemand met ervaring, die high-level en strategisch kan denken en snel kan beslissen. Gecombineerd met mijn achtergrond kunnen we in de nieuwe setup het bedrijf beter op de kaart zetten en naar een volgende fase brengen.’

Dieco_Tim_Tiek_02

Supercars

Elektrotechnicus Tiek begon zijn carrière bij Ericsson Eurolab in Enschede. ‘Dat was een behoorlijk grote site, met op het hoogtepunt wel vijfhonderd mensen, voornamelijk engineers. Ik ben daar in 2000 afgestudeerd en er vervolgens blijven hangen. Op de afdeling voor zakelijke dect-telefoons heb ik heel veel verschillende soorten engineeringwerk gedaan: analoog, digitaal, rf.’

Zo hard als Eurolab gegroeid was, zo snel kromp de site ook weer. Na de sluiting in 2003 vond Tiek emplooi bij Texas Instruments. Dat haalde toen nog ongeveer vijftien procent van zijn omzet uit autosensoren. Het Europese hoofdkwartier daarvoor zat in Almelo. Tiek werkte er tot 2015: eerst als ontwerper van sensor-asics, vervolgens een tijdje als manager van de engineeringafdeling en ten slotte in de internationale sales en marketing.

Onderweg, in 2006, kwam TI’s wereldwijde sensorbusiness op eigen benen te staan als Sensata, waarna Tiek het verzelfstandigde bedrijf zag groeien als kool. ‘In mijn begintijd waren we met enkele tientallen engineers; in het nieuwe gebouw in Hengelo werken er ondertussen zo’n driehonderd. In heel Europa zijn het er meer dan duizend. Ik heb zeven grote acquisities meegemaakt. Mijn laatste wapenfeit was de oprichting van de businessunit Heavy Vehicle and Off Road. Bij mijn vertrek was die honderden mensen groot en bedroeg de omzet enkele honderden miljoenen euro’s.’

Eind 2015 koos Tiek voor een avontuur bij het Hengelose Super B, op dat moment zo’n twintig man ‘klein’. ‘Zij zitten in de slimme lithiumaccu’s voor nichemarkten. Denk aan de spanningsvoorziening op plezierjachten en de aandrijving van elektrische toeristenboten. Mijn achtergrond bij Sensata kwam perfect van pas bij de transitie van kleine distributeurs naar grote oem-klanten, bijvoorbeeld in automotive. Lithiumaccu’s zijn drie keer zo klein als klassieke loodaccu’s, waardoor ze overal zijn te monteren. Bovendien zijn ze veel lichter en bieden ze een veel betere performance en levensduur. Dat maakt ze heel aantrekkelijk voor supercars. Onder mijn leiding is Super B uitgegroeid tot 55 man. Het bedrijf heeft een ongekende omzetgroei meegemaakt en levert ondertussen aan Aston Martin, onder meer voor de nieuwe Valkyrie, aan Lotus en sinds kort ook aan Ferrari.’

Dieco_Tim_Tiek_03

Speerpunten

Vorig jaar februari stond Dieco ineens op de stoep: of Tiek de toen net vertrokken Veldman wilde opvolgen? ‘Aanvankelijk heb ik de boot afgehouden, omdat ik vond dat ik nog te kort bij Super B was. Het leek me wel heel erg leuk. Bij Sensata had ik al met een schuin oog naar Bruco gekeken voor samenwerking en vanuit het Twentse kende ik een aantal mensen daar. Na nog een gesprek in september heb ik toch besloten het te doen, maar eerst wilde ik alles goed afronden bij Super B.’ Dat is inmiddels gebeurd, zodat Tiek het bedrijf met een gerust hart kan achterlaten en zich volledig kan storten op zijn nieuwe werkgever.

Voor Bruco zijn rf en powermanagement daarbij de speerpunten – speerpunten die prima passen bij de expertise die de nieuwe ceo meebrengt van Ericsson, Sensata en Super B. ‘Antennearrays zijn bijvoorbeeld heel erg in opkomst. Daarmee kun je gerichte verbindingen maken. Doordat je niet alle kanten op hoeft te stralen, kun je het energieverbruik flink reduceren. Dit schaalt naar steeds kleinere systemen. Satellietschotels kun je heel goed vervangen door relatief kleine antennearrays. Over niet al te lange tijd passen ze misschien wel in mobiele telefoons. Met ons jarenlange pionierswerk op dit gebied zie ik grote kansen voor ons weggelegd. De aanvragen beginnen nu te komen. Zelfs in China en Korea weten ze ons te vinden.’

Een andere interessante eigen ontwikkeling is een powermanagementchip met geïntegreerde schakelaars die galvanisch van elkaar zijn gescheiden en te configureren zijn voor zowel ac als dc. Hiermee zijn toepassingen mogelijk die direct aan het lichtnet hangen. Voorbeelden zijn elektronische transformatoren, motorregelingen, leddrivers, acculaders, omvormers voor zonnepanelen en klasse D audioversterkers. ‘Met PBF in Almelo, maker van custom power supplies, zijn we in gesprek over een concept met potentie om een groot stuk van de markt voor geschakelde voedingen over te nemen.’

Het leeuwendeel van zijn huidige business haalt Bruco uit externe opdrachten, onder meer van ASML en NXP. ‘Qua klanten denken we nog steeds heel erg lokaal, als in: Nederland’, merkt Tiek. ‘Dat ben ik niet gewend. Bij Sensata was ik over de hele wereld actief en ook Super B had tot voor kort helemaal geen business in Nederland. Daar focusten we eerst op Frankrijk, vervolgens op Duitsland en pas het laatste halfjaar zijn we hier gaan kijken. Voor Bruco zie ik ook internationaal heel veel kansen en die ik wil gaan verzilveren. Daarom gaan we flink investeren in businessdevelopment en meer marktgericht denken.’

Dieco_Tim_Tiek_01

Groei

Groei in opdrachten gaat hand in hand met personele groei, maar voor dit laatste heeft Tiek zich geen specifiek doel gesteld. ‘Ik heb niet concreet in mijn hoofd dat we over drie jaar van de ruim vijftig mensen die we nu hebben, zijn gegroeid naar tachtig of honderd. Ik wil omzetgroei: tien tot twintig procent per jaar is gezond voor een bedrijf als Bruco. Maar als er deuren voor ons opengaan bij een paar grote multinationals, dan moeten we wel de bandbreedte hebben om die opdrachten te kunnen uitvoeren. Dus in de praktijk zal het aantal mensen ongeveer even hard meeschalen.’

Het toenemende aantal hengels in de Twentse kweekvijver staat de groei vooralsnog niet in de weg, oordeelt Tiek. ‘Tot nu toe is het ons redelijk goed gelukt om goede mensen binnen te halen. En ook hier beperkt onze blik zich niet tot Nederland: we hebben net iemand uit Taiwan, iemand uit India en iemand uit Finland aangetrokken.’

Groei door overnames is zeker een optie voor Tiek, die daar bij Sensata ruime ervaring mee heeft opgedaan, zowel positief als negatief. ‘Het moet wel een win-win zijn: de andere partij moet onze competenties goed aanvullen, in een markt zitten die organisch moeilijker te ontwikkelen is of bijvoorbeeld een groep hele goede engineers hebben. Er lopen nu gesprekken met in elk geval één bedrijf, maar die verkeren nog in een pril stadium, dus daar kan ik niet al te veel over zeggen.’ Voor fusies geldt hetzelfde: alles is bespreekbaar. ‘Ik ben er groot voorstander van om krachten te bundelen in Twente, en daarbuiten.’

Ook in Nijmegen wil Tiek de voet terug op het gaspedaal. ‘We zijn neergestreken op de Novio Tech Campus met het plan om ons daar te specialiseren in karakterisatie, en om dicht bij lokale klanten te zitten, zoals NXP. Het idee was goed en het heeft ook even gefunctioneerd. Probleem was dat de bezetting alleen bestond uit juniors en dat er geen senior was die acquisitie deed. Toen bestaande opdrachten wegvielen en nieuwe uitbleven, was er te weinig uitdaging voor die juniors en zijn ze hun heil elders gaan zoeken. Na een tijdje leegstand hebben we de draad onlangs weer opgepakt, maar nu met een senior die drie dagen in Twente zit en twee dagen in Nijmegen om de business daar uit te bouwen.’