Paul van Gerven
8 June 2018

De Europese Commissie stelt voor om het onderzoeks- en innovatiebudget over de periode 2021 tot 2027 fors te verhogen. De opvolger van het Horizon 2020-programma, waarvoor 77 miljard euro was uitgetrokken, zou 100 miljard euro moeten verdelen. De verhoging is eigenlijk groter dan 23 miljard euro, omdat Groot-Brittannië bijdroeg aan Horizon 2020 en na 2021 vermoedelijk niet meer. Twee betrokken europarlementariërs willen hun collega’s overhalen om nog hoger te gaan: 120 miljard euro. Ook Nederland, dat traditioneel flink profiteert van Europese onderzoeksprogramma’s, wil een hoger budget. De onderhandelingen over de Europese begroting zijn nog niet begonnen, maar beloven een stevig gevecht te worden.

moedas

Vice-president van de Europese Commissie Jyrki Katainen (links) en eurocommissaris Carlos Moedas. Foto: EC