1 June 2015

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar zonnecellen die Europa vanuit Maleisië en Taiwan importeert. Het onderzoek volgt op een klacht van de Duitse firma Solarworld dat Chinese pv-fabrikanten via deze landen de afgesproken minimumprijzen weten te omzeilen. In de Verenigde Staten resulteerde een vergelijkbare klacht in importtarieven op Taiwanese modules. Het onderzoek van de Commissie zou er eveneens toe kunnen leiden dat de Europese handelsrestricties worden uitgebreid naar Maleisië en Taiwan.

Eerder startte de Commissie, eveneens op instigatie van Solarworld, al een onderzoek naar de manier waarop de minimumprijzen worden berekend. Ook is het soebatten begonnen of deze maatregel überhaupt dient te worden verlengd.