Nieke Roos
7 November 2008

EDA-specialist Cadence heeft aangekondigd 625 arbeidsplaatsen te willen schrappen, 12 procent van zijn personeelsbestand. Ook moet een aanzienlijk aantal consultants en inhuurkrachten het veld ruimen. Volgens analist Rich Valera van Needham zou de inkrimping daarmee zelfs 15 procent bedragen. De 65 tot 70 miljoen dollar kostende plannen maken deel uit van een reorganisatieprogramma om jaarlijks minimaal 150 miljoen dollar te besparen.