Alexander Pil
19 August 2010

Zuken heeft een update gelanceerd van zijn PCB-ontwerppakket Cadstar. Versie 12.1 moet designers helpen om de ontwerp- en productiekosten te verlagen. De Duitse toolbouwer heeft verbeteringen doorgevoerd in het bibliotheekmanagement, de verificatie van de signaalintegriteit, Ecad MCad-integratie en snelle routing.

Het onderhoud van grote bibliotheken kan een tijdrovende aangelegenheid zijn. Met Cadstar 12.1 kan het sneller omdat de gegevens kunnen worden opgeslagen op een ODBC-compatibel medium. Zuken heeft verder twee verificatiemodules in Cadstar geïntegreerd: SI Verify voor signaalintegriteit en EMC Adviser voor elektromagnetische compatibiliteit. Dit moet de kans vergroten dat een ontwerp in één keer goed is. Bovendien elimineren ze de behoefte aan een externe netlist of componenttabel, de uitwisseling van bestanden en vertalers. Hierdoor zijn de ontwerpen betrouwbaarder en de processen sneller.

Board Modeler heet de Ecad MCad-module in Cadstar. Ook deze feature heeft een update gehad waardoor gebruikers in staat zijn gedetailleerde 3D-modellen van hun componenten te creëren. MCad-teams hebben vaak hun handen vol aan de constructie van zulke beelden. Alternatief is om de modellen van internet te halen maar slechts weinig leveranciers bieden die service aan. De wizard van Cadstart maakt het mogelijk om een 3D-model te construeren van vrijwel ieder elektronicacomponent. Vooral in ontwerpen waar ruimte de beperkende factor is, zal deze functionaliteit zijn vruchten afwerpen, denkt Zuken.

Ten slotte is Cadstar 12.1 uitgebreid met meer van Zukens geavanceerde routingopties zoals slimme fan-outrouting voor BGA‘s en FPGA‘s. Voor mixed-signalborden biedt het pakket echte ster-puntrouting in de Design Editor- en Place & Route Editor-tools.

Bits&Chips event sponsor registration