7 January 2011

Onderzoekers van de University of California Berkeley hebben een plasmonlaser gefabriceerd die bij kamertemperatuur functioneert. Zij pasten de principes van een ’fluistergewelf‘, een ruimte met bijzondere akoestische eigenschappen, toe op plasmongolven in plaats van geluid. Zodoende wisten ze zoveel meer licht op te wekken in de vijf nanometer brede trilholte dat koelen tot 10 Kelvin om lekverliezen te bestrijden niet langer nodig bleek. Volgens onderzoeksleider Xiang Zhang is daarmee een grote barrière weggenomen om de plasmonlaser toe te passen, bijvoorbeeld in sensorsystemen voor moleculen, optische communicatiesystemen of fotonische circuits.