Nieke Roos
27 August 2015

Door een gezamenlijk vastgoedfonds op te richten, willen acht Nederlandse campussen grote geldschieters aantrekken voor de financiering van nieuwbouwprojecten. Dat meldt het Financieele Dagblad. Volgens de krant zijn de innovatiecentra naarstig op zoek naar kapitaal om hun uitbreidingsplannen, onder meer voor starters, te kunnen realiseren.

Het FD maakte een rondje langs het Amsterdam Science Park, het Bio Science Park in Leiden, Chemelot in Sittard-Geleen, de High Tech Campus Eindhoven, Kennispark Twente, Technopolis in Delft, het Utrecht Science Park en de Wageningen Campus. Zij hebben voor ongeveer vijfhonderd miljoen euro aan nieuwe vastgoedprojecten klaarliggen. Het gezamenlijke fonds moet de benodigde risicospreiding en schaalgrootte brengen om geldschieters als de Europese Investeringsbank en pensioenfondsen te interesseren voor deze projecten. Daarnaast hopen de campussen op participatie van de overheid of regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Het doel is een pot met een omvang van een tot twee miljard euro.