28 jun 2013

Wat doen jullie precies?

’Cytocentrics is een hightechbedrijf dat zich richt op de levenswetenschappen. Wij produceren machines en chips die worden ingezet bij het testen van nieuwe medicijnen. Onze Cytopatch-machines meten aan gekweekte levende cellen die te vergelijken zijn met menselijke hartcellen‘, aldus Peter van Stiphout, directeur van Cytocentrics‘ Eindhovense groep op de High Tech Campus.

’In de celmembranen bij mens en dier zitten poriën die dicht en open kunnen en dan selectief ionen doorlaten: de ionenkanalen. Deze zijn van groot belang voor allerlei processen in het lichaam. Het stromen van natrium-, kalium- en calciumionen door deze poriën vormt bijvoorbeeld de basis voor hoe onze hersencellen communiceren. Er is dan ook veel onderzoek gaande naar ionenkanalen om ziektes als Alzheimer, Parkinson en ALS te begrijpen. Ook het hartritme wordt bij de mens bepaald door de regulering via de natrium-, kalium- en calciumkanalen in de hartspiercel.‘

Microfluïdische chips kunnen de patch clamp-techniek geautomatiseerd uitvoeren.

’De zogeheten patch clamp-techniek, waarvoor in de jaren negentig een Nobelprijs is verleend, wordt al zeer lang gebruikt. De procedure lijkt een beetje op de bestaande ivf-methodieken. Onder een microscoop wordt een cel in een petrischaaltje aangezogen en vastgeklemd met een minuscuul pipetje, met een opening ter grootte van een micron. Via het pipetje wordt zo‘n cel dan opengemaakt, maar zo dat deze intact blijft. Dan kan het medicijn worden toegediend en kunnen ionenstroompjes gaan lopen door de poriën, tenminste als deze openstaan. Dat kunnen we meten aan de hand van een stroom van buiten door de celwand naar binnen in de cel. Het gaat hierbij om picoampères en meettijden korter dan een seconde.‘

’Nieuwe medicijnen moeten verplicht worden getest op hun functionaliteit, maar ook op mogelijke bijwerkingen. Vaak hebben ze invloed op de ionenkanalen. Daarvoor worden dit soort tests uitgevoerd om werking en mechanismen te bepalen voordat de stoffen in klinische tests gaan.‘

’Wij hebben een geautomatiseerd systeem dat gebruikmaakt van chips om deze test uit te voeren. De chips zijn voorzien van microfluïdische kanalen om de cellen te manipuleren en de machines beschikken over zeer geavanceerde versterkers om de signalen te kunnen detecteren. Daarnaast kijken we naar andere typen cellen, zoals neuronen en stamcellen.‘

Wanneer en is het bedrijf ontstaan en hoe groot zijn jullie nu?

’Cytocentrics is ontstaan in 2002. Na het winnen van een prijs voor uitstekend postdoconderzoek en het vinden van een enthousiaste investeerder kon het bedrijf zijn start maken. In het Duitse Rostock werken we met ongeveer twintig mensen aan de applicaties en produceren we de machines. Op de High Tech Campus zit een ploeg van zes man voor het ontwerp en de productie van de chips. Daarvoor gebruiken we de cleanrooms van de campus. Daarnaast ontwikkelt en maakt de Eindhovense Cytocentrics-groep ook chips voor andere toepassingen en andere klanten, zoals microzeven en multi-elektrodearrays.‘

De Cytopatch-machine karakteriseert het gedrag van ionenkanalen in gekweekte cellen.

Wat was de belangrijkste uitdaging bij de oprichting?

’De grootste uitdaging voor een hightechstart-up is om de technische ideeën marktrijp te maken binnen een gegeven tijdsperiode en met de beschikbare middelen. Daarnaast moet de markt ook ontvankelijk zijn voor het product. Dat laatste betekent dat je het juiste product moet hebben en dat de markt moet weten wat er te koop is en welk voordeel dat biedt. Deze twee triviale thema‘s hebben ons de afgelopen jaren voor een forse uitdaging gesteld. Ik denk echter dat dit voor elke hightechstart-up geldt.‘

Nov
28

Benelux RF Conference

Nijmegen

Learn about 5G, advanced technologies, powered by RF, radar, smart antennas

Wat was het grootste obstakel de eerste jaren?

’Cytocentrics is een privaat gefinancierd bedrijf. Financiering is moeilijk voor hightechbedrijven. Vaak betekent hightech ook high risk in de realisatie. Dat vraagt om personeel dat flexibel is en vooral ook resultaatgericht. Het vraagt ook om investeerders die de markt kennen, de mogelijkheden zien en geen kortetermijnfocus hebben. Wij hebben nu zo‘n investeerder, die ons bovendien helpt met kennis over het commercialiseren en vermarkten van producten. Dat helpt echt.‘

Wat is de belangrijkste les tot nu toe?

’Dat je vanaf dag een bezig moet zijn met je klanten en hun wensen en opmerkingen. Dat houdt de productontwikkeling het beste op het juiste pad, geeft een bedrijf een goede aanloop om de markt te identificeren en vooral ook de markt de tijd om het product te leren kennen.‘