Nieke Roos
18 November 2013

Per 17 november heeft Carlo D‘Agnolo zijn functie als bestuurder en CEO van ICT Automatisering neergelegd. Volgens de topman heeft hij de opdracht uitgevoerd waarmee hij drie jaar geleden aantrad: de onderneming er weer bovenop helpen. ’Zoals ook weerspiegeld in de K3-cijfers heeft ICT de weg naar boven weer gevonden‘, verklaart D‘Agnolo. ’De beoogde turn-around is een feit. Ik moet vaststellen dat mijn opdracht feitelijk is afgerond en dit een goed moment is om de leiding over te dragen, nu de onderneming naar de toekomst toe behoefte heeft aan een ander type leider.‘

Als opvolger schuift ICT Jos Blejie naar voren. Blejie heeft de afgelopen jaren diverse leidinggevende functies bekleed bij Atos, en eerder bij IBM Global Services en HP/EDS. Vooruitlopend op zijn formele benoeming tot bestuurder zal hij met ingang van 1 december aantreden als CEO. In de tussenliggende periode zal commissaris Theo van der Raadt fungeren als tijdelijk bestuurder.

In het derde kwartaal heeft ICT een omzet geboekt van 18,9 miljoen euro. Dat is drie procent meer dan in dezelfde periode van 2012. Onder de streep wist de dienstverlener een verlies van een tiende miljoen twaalf maanden geleden om te buigen in een winst van een half miljoen in K3 van 2013. ’Belangrijkste reden voor de resultaatverbetering is een verbeterde inzetbaarheid van onze mensen als gevolg van een toegenomen vraag naar onze diensten. Daarnaast heeft het afstoten van de Neustadt-activiteiten en het terugdringen van indirecte kosten geleid tot een verbeterde winstgevendheid‘, aldus het persbericht.

De vanuit Nederland actieve verticals Industrial Automation, Logistics en Machine & Systems hebben in navolging van de eerste jaarhelft goede resultaten behaald door een toegenomen aantal opdrachten. De omzetten stegen respectievelijke elf, veertien en zeven procent naar 3,5, 2,2 en 6,7 miljoen euro. De ’Duitse‘ Automotive-tak zag de inkomsten met ruim drie procent dalen tot 4,7 miljoen, maar draaide nog wel break-even. Intraffic, de joint venture met ingenieursbureau Movares, presteerde stabiel, terwijl de resultaten van Improve Quality Services achterbleven door uitstel van bedrijfstrainingen.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.