Paul_van_Gerven_13

Paul van Gerven is redacteur bij Bits&Chips.

12 December 2008

Wat is dat toch, dat het niet wil boteren tussen Microned en Nanoned? Het leek allemaal de goede kant op te gaan. Nu eens wel en nu eens niet organiseerden de onderzoeksprogramma‘s hun jaarlijkse conferentie samen, en dit jaar was er gelukkig weer een gezamenlijke. Uitstekend, micro en nano horen bij elkaar. Nog geen twee weken later voelde Microned zich echter ernstig geschoffeerd door de nanolobby, die in de ogen van de microsysteemtechnologen wat al te voortvarend het initiatief naar zich toe had getrokken bij de jacht op de aardgasgelden (zie het nieuwsverhaal). En dan zeg ik het nog netjes, want bij Microned was het chagrijn niet van de lucht.

Opvallend was vooral de rancune jegens David Reinhoudt die bij de achterban van Microned viel te bespeuren. Reinhoudt is voormalig wetenschappelijk directeur van Mesa+, waar micro- en nanotechnologie gebroederlijk naast elkaar bestaan, en daarnaast is hij geestelijk vader van Nanoned. In wetenschappelijke kringen staat de in Den Haag goed ingevoerde Twentse nanotechnoloog hoog aangeschreven, maar hij kreeg onmiddellijk de zwartepiet toegespeeld toen Microned zich in de kou voelde gezet.

Met de ’nanocoup‘ had Reinhoudt echter weinig te maken, maar niemand nam het voor hem op. De gewraakte e-mail aan Mesa+-medewerkers waarin werd geadviseerd om microtechnologieprojecten via het Nationaal Nano Initiatief (NNI) in te dienen, kwam van de huidige wetenschappelijk directeur van Mesa+, Dave Blank, tevens ’hoofdredacteur‘ van de Strategische Researchagenda Nanotechnologie (SRA). Blank bedoelde de mail slechts als onschuldige aanwijzing dat er onder het multidisciplinaire NNI wel degelijk ruimte was voor micro-initiatieven. Microned zag hierin een arrogant ’bevel‘ aan de microwereld om maar aan te schuiven bij het NNI, dat vervolgens wel eens op zijn gemak zou kijken wat er in te passen viel. Cherry picking noemden de microtechnologen het, die natuurlijk hun eigen agenda in gevaar zagen komen en een volwaardige positie aan de onderhandelingstafel eisten.

Uiteindelijk moest de overheid eraan te pas komen om de impasse te doorbreken. In een kordate brief droegen Senternovem en het ministerie van Onderwijs de kibbelende partijen op met een gezamenlijk voorstel te komen. Een keurige en terechte actie, maar ik denk dat de overheid hiermee een misverstand rechtzet waar zij zelf ook schuld aan heeft. Ik vermoed dat de overheid niet eenduidig en helder is geweest in het overbrengen van haar wensen. De uitnodiging van het kabinet een nanotechnologische SRA te schrijven, heeft misschien te veel verwachtingen geschept in nanoland. Dat is bij dezen rechtgezet.

 advertorial 
Benelux RF Conference 2023 - PhD pitches

PhD pitches at the Benelux RF Conference

Learn about the latest trends and developments in high-end RF techniques. On 24 May, the Benelux RF Conference will take place in Nijmegen. New this year are the PhD pitches, in which young professionals present their research results. Make sure to reserve your seat in time and register now.

Gelukkig waren het niet alleen geluiden van powerplay die onze redactie bereikten bij de afwikkeling van deze affaire. Er lijkt een breed draagvlak te bestaan voor een geïntegreerd micro-nanovoorstel, dat bovendien in de ogen van velen vrij makkelijk in elkaar te draaien valt. Het is een kwestie van een beetje passen en meten met de thematische lijnen die Microned en het NNI er tot nu toe ieder apart op nahouden.

Blank zal moeten accepteren dat er wordt getornd aan de programmalijnen zoals die uit ’zijn‘ SRA naar voren komen. De UT‘er zal dat zelf amper als een concessie zien. De contacten tussen Bits&Chips en Mesa+ en berichten uit allerlei hoeken van de Nederlandse hightechwereld laten zien dat er met Blank best te praten valt. Zelf onderstreept de hoogleraar het belang van het gezamenlijk optrekken van micro en nano. Hij heeft immers bij Mesa+ een grote club microwetenschappers onder zijn hoede. En Reinhoudt? Ach, die zal best een beetje een rouwdouwer zijn, maar hij heeft de Nederlandse wetenschap veel goeds gebracht. De man heeft in het verleden misschien goed op zijn toko gelet, kun je hem dat kwalijk nemen?

Al met al mag de Nederlandse hightech opgelucht ademhalen. De vervroegde aardgasgeldronde dreigde aan zijn neus voorbij te gaan door slechte communicatie en gebrek aan vertrouwen. Het lijkt erop dat de partijen op de valreep van 2008 de handen uit de mouwen kunnen steken om tot een goed Fes-voorstel te komen.