Nieke Roos
6 September 2018

In oktober 2015 kwam Embed Engineering in handen van de Chinese ondernemer Yongzhong Yuan, waarna het Groningse systeemhuis verderging als r&d-afdeling van diens domoticabedrijf Greensoter. Drie jaar later zijn alle dromen uiteengespat en is Embed failliet.

Yongzhong Yuan had grote plannen toen hij in oktober 2015 Embed Engineering overnam. Met het Groningse systeemhuis als r&d-motor zou de domotica van zijn bedrijf Greensoter de wereld gaan veroveren, te beginnen met zijn thuisland China. ‘Als we daar onze demo’s laten zien, staan ze met open mond te kijken, willen ze het liefst morgen die nieuwe producten in huis hebben’, jubelde Yuan in september 2016 in het Visie-magazine van het Dagblad van het Noorden. ‘In China zien ze de enorme mogelijkheden die Embed-technologie biedt.’

Greensoter werkte aan oplossingen om huizen en kantoren slim en energiezuinig te maken: sensortechnologie, programmeerbare timertechniek, bediening op afstand en monitoring van verbruik in de cloud. Directeur Yuan claimde goede banden te onderhouden met het Chinese NECC, een overheidsorgaan dat technologische energiebesparing stimuleert. In zijn thuisland zouden zijn systemen te vinden zijn op de grootste vliegvelden, trein- en metrostations.

Embed moest het bruggenhoofd gaan vormen naar de Europese markt. In Amsterdam had Greensoter een verkoopkantoor; de domoticaoplossingen liet het maken in Groningen. Als engineeringtak ontwikkelde Embed de hardware, de embedded software, de frontendsoftware en de behuizingen. Daarnaast coördineerde het de productie.

Inmiddels is het Chinese sprookje uit. Op 25 juli heeft de rechtbank in Noord-Nederland Embed Engineering failliet verklaard. Op 3 september ging ook Greensoter bv over de kop. Yuan heeft nog wel verzet aangetekend, maar aangezien er geen personeel meer is, lijkt het doek definitief gevallen.

BCe24 save the date
Embed_collage

Groene halfgod

Yongzhong Yuan kwam in 2002 naar Nederland voor de master Agent Technology aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen bleef hij hangen. Hij werkte voor verschillende Nederlandse bedrijven, onder meer als softwareontwikkelaar, project- en productmanager.

Toen Yuan rond 2010 in aanraking kwam met slimme energiesystemen, zag hij direct de potentie. Vooral in China, waar ze de noodzaak tot besparing volgens hem veel meer voelen. Hij begon de oplossingen daar te promoten en met een investering vanuit zijn thuisland startte hij Greensoter, vrij vertaald: ‘sater, Griekse halfgod, die het groen beschermt’.

Op zoek naar een ontwikkelpartner maakte Yuan een rondje door Nederland. Zijn reis voerde hem naar Embed Engineering in Groningen, specialist in elektronicamaatwerk. Hij was vrijwel meteen onder de indruk van de technische expertise en besloot er zijn eerste opdracht neer te leggen.

Ceo Marko Bolt was Embed gestart in 2006, na een tijdje in loondienst maritieme hardware en embedded software te hebben ontwikkeld. In 2008 hadden cto Lourens Rozema en zijn elektronicaprototypingbedrijf Blue Melon zich bij hem gevoegd. Toen Yuan vijf jaar later aanklopte, was de club gegroeid naar elf mensen, met vestigingen in Groningen en Amsterdam en afgeleide activiteiten zoals de Omnidots-trillingssensor.

Terwijl de samenwerking intensiveerde en het productportfolio uitdijde, groeide bij Greensoter ook de behoefte aan eigen r&d-capaciteit, zowel om goede technische ondersteuning te kunnen bieden als om verder te kunnen innoveren. Daarom besloot Yuan zijn ontwikkelpartner vast aan zich te binden: in 2015 nam hij Embed over door Bolt en Rozema uit te kopen. Het systeemhuis stopte de activiteiten voor anderen en ging zich uitsluitend toeleggen op r&d voor zijn Chinese baas.

Paulianeus handelen

Achter de schermen begon het echter steeds meer te schuren. Zo kreeg Yuan het eind 2016 aan de stok met een software-engineer die was overgestapt naar een bedrijf in de buurt. De Embed-directeur beschuldigde hem van schending van zijn concurrentie- en relatiebeding en weigerde het opgebouwde vakantiegeld en de niet opgenomen verlofuren uit te keren. Vervolgens vroeg de ex-werknemer het faillissement van Embed aan, samen met drie andere (ex-)collega’s met onbetaald gebleven loonvorderingen. Nadat ze alsnog hun geld hadden gekregen, trokken ze het verzoek in.

Voor Yuan was de kous daarmee niet af. Hij spande een zaak aan voor schending van het concurrentie- en relatiebeding en eiste ter compensatie de lieve som van 166 duizend euro. Uiteindelijk besliste de rechter in het voordeel van de vertrokken software-engineer, maar de Embed-directeur had – bewust of onbewust – wel een signaal afgegeven aan zijn personeel.

De sfeer werd er niet beter op toen ook de ontwikkeling en de verkoop stagneerden. Technische problemen en uitblijvende orders zorgden voor een negatieve cashflow, zo valt te lezen in het openbare faillissementsverslag van Embed. Om kosten te besparen, ging de r&d-afdeling van een modern pand op de Groningse Zernike-campus naar een industrieterrein elders in de stad. Het bedrijf bleef echter leeglopen, financieel én personeel. Uiteindelijk kon het niet meer voldoen aan de loonvorderingen van ex-werknemers. Op hun verzoek trok de rechter eind juli de stekker eruit.

Yuan likt nu zijn wonden. In oktober buigt de rechtbank zich over het verzet dat hij heeft aangetekend tegen het bankroet van Embed. Daarnaast hangt hem een onderzoek boven het hoofd naar paulianeus handelen. Hiervan is sprake als iemand geld of goederen ontvangt van een partij in de wetenschap dat die bijna failliet is, waardoor schuldeisers worden benadeeld. Eind vorig jaar heeft Yuan de bedrijfsmiddelen van Embed overgeheveld naar Greensoter bv en de curator gaat bekijken of dat wel in de haak was.

Het zal Embed Engineering allemaal niet terugbrengen. De mensen zijn weg en Yuan zal vermoedelijk ook niet snel vervanging vinden. Schrale troost is dat de geest van het systeemhuis voortleeft bij Omnidots, de in 2014 verzelfstandige activiteit rond trillingssensoren. Marko Bolt is er aandeelhouder, Lourens Rozema cto en ook onder het overige personeel is het een weerzien van oude Embed-bekenden.