Kees_Beenakker

Kees Beenakker is hoogleraar elektrotechniek aan de TU Delft en managing director van het TU Delft Beijing Research Centre.

21 December 2012

Er is een tijd geweest dat Nederlanders de Chinezen van Europa werden genoemd. De uitdrukking stamt uit de achttiende eeuw en is tamelijk beledigend. Kennelijk blonken toen zowel Chinezen als Nederlanders uit in luiheid, geringe ondernemingslust, labbekakkerigheid en ander fraais. Ik moest aan deze vergelijking denken tijdens mijn laatste reis naar China, waar ik onder andere de IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology in Xi‘an bezocht, de Solid-State Lighting-conferentie in Guangzhou en een aantal Chinese universiteiten in het kader van een door de 3TU te organiseren summer school in 2013.

Van bovengenoemde negatieve kwalificaties heb ik daar niet veel gemerkt. Een aantal eerste- en tweedejaarsstudenten uit Delft had meegedaan aan een internationale wedstrijd voor het beste ontwerp van een ledapplicatie. Eendrachtige samenwerking van collega‘s van Elektrotechniek en Werktuigbouw had geleid tot een 3D-display, in elkaar gezet door in ploegendienst zo‘n dertigduizend soldeerverbindingen te maken. Ze wonnen de eerste prijs van de Global Student Competition georganiseerd door de International Solid State Alliance. Als beloning mochten ze de prijs persoonlijk in Guangzhou in ontvangst nemen.

De organisatie van de summer school verliep voorspoedig. Een ex-promovendus, die nu de CEO is van een groot Chinees ontwerphuis, stelde zich garant voor de sponsoring van alle in China te maken kosten, zodat we ons nu samen met drie universiteiten in Xi‘an kunnen richten op de inhoud. Het doel is om deze zomer zo‘n veertig getalenteerde micro-elektronicastudenten uit Nederland en China een week lang gezamenlijk projecten te laten uitvoeren in China.

Een andere interessante ervaring was de ICSICT. Uitstekend georganiseerd. Ik woonde er een forumdiscussie bij met als onderwerp het vergroten van het innovatievermogen in China. Alle Chinese deelnemers aan het forum hadden aan een buitenlandse universiteit gestudeerd en al gauw kwamen dan ook de verschillen tussen het westerse en het Chinese onderwijssysteem naar voren. Voor Chinese ouders is er maar één ambitie, namelijk dat hun kind wordt toegelaten tot een topuniversiteit. Van zeer jongs af aan krijgen de kinderen al bijles en alles is erop gericht om via hard werken en veel stampen te slagen voor het toelatingsexamen. Ruimte om initiatieven te nemen en zelfstandig te leren nadenken, is er nauwelijks, ook niet tijdens de vervolgstudie. Dat wreekt zich en komt tot uiting in een diepgeworteld kopieergedrag.

 advertorial 
Gabriel Rebeiz keynote Benelux RF Conference

How we changed the world using silicon-based phased arrays

Gabriel Rebeiz (UC San Diego) will deliver the keynote of the Benelux RF Conference (24 November, Nijmegen). Learn about the latest trends in RF and meet up with others (in person!) at the buzzing exhibition floor. Get your tickets now.

De enige mogelijkheid om een voorsprong op de concurrent te krijgen, is in China niet het toevoegen van nieuwe ideeën en extra waarde aan een product, maar het net iets goedkoper maken. Daarnaast heeft China in tegenstelling tot Nederland een grote thuismarkt. Het wereldwijd marktgericht denken is nog weinig ontwikkeld.

Dat zal veranderen. Jaarlijks keren tienduizenden studenten met een westerse opleiding naar China terug en de eerste internationaal opererende multinationals, zoals Haider, Huawei en ZTE, beginnen wereldwijd marktaandeel te veroveren. En hoewel het Chinese onderwijssysteem zelf slechts langzaam verandert, zien we wel de internationale oriëntatie toenemen: meer en meer buitenlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben al een vestiging in China.

In dit licht zal het niet lang meer duren voordat het oude gezegde aan revisie toe is: Chinezen zijn de Nederlanders van Azië.