Pieter Edelman
4 May 2017

Een magnetisch staafje biedt mogelijk een patiëntvriendelijkere en makkelijkere manier om tumoren terug te vinden tijdens borstkankeroperaties. Deze Mamaloc-methode is de afgelopen jaren ontwikkeld door de Universiteit Twente en het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam. Een verkennende studie toont aan dat de aanpak in principe werkt.

Bepaalde typen borstkanker zijn wel goed te zien op een scan, maar tijdens een operatie lastig te onderscheiden van het omliggende weefsel. Het gaat dan vaak om een tumor die in een vroeg stadium is opgespoord, en die goed weggehaald kan worden met behoud van de borst. Alleen moet de chirurg dan wel precies weten waar er weefsel weggesneden moet worden.

Om te helpen de tumor terug te vinden, wordt er vaak een ‘baken’ in geplaatst. Meestal is dit een metalen draad die de weg naar de tumor aangeeft. Als alternatief worden staafjes met een radioactieve jodiumbron gebruikt, die met een detector opgespoord kunnen worden.

Mamaloc

Beide technieken hebben echter hun nadelen. De draad moet kort voor de ingreep geplaatst worden en kan bovendien pijnlijk zijn. Het radioactieve staafje kent die nadelen niet, maar bij het werken met radioactief materiaal komt veel regelgeving kijken wat de methode duur maakt.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

De Mamaloc-methode werkt net als de jodiummarker, maar gebruikt magnetisme in plaats van radioactiviteit voor de detectie.

Om de haalbaarheid aan te tonen, kreeg een kleine groep van vijftien patiënten naast de radioactieve marker ook het magnetische staafje geïmplanteerd. Tijdens de operatie werden de radioactiviteit- en magnetismedetector afwisselend gebruikt. De chirurgen gaven aan dat de methode prima werkt. Bij vijf patiënten werd bovendien nog een extra scan gemaakt voorafgaand aan de operatie om te kijken of het staafje goed op zijn plaats blijft zitten. Dit bleek het geval.