Pieter Edelman
26 June 2014

De Christiaan Huygens-wetenschapsprijs gaat dit jaar naar informaticus Bart Jansen. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht legde hij het wiskundig fundament onder de reductieregels die vaak gebruikt worden om uitgebreide rekenkundige problemen te reduceren tot een behapbaar vraagstuk. ‘Met zijn werk kunnen we in de nabije toekomst berekeningen veel sneller uitvoeren. Los van de wetenschappelijk waarde, levert dat de maatschappij aanzienlijke besparingen op qua tijd, geld en effectiviteit’ aldus juryvoorzitter Ronald Cramer van het CWI, die in 1998 zelf de Huygens-prijs ontving.

De prijs is bedoeld voor een PhD-student die in de afgelopen vier jaar is gepromoveerd. Het toepassingsgebied is elk jaar anders, achtereenvolgens econometrie en actuariaat, economische wetenschappen, theoretische en toegepaste natuurkunde, ruimtewetenschappen en informatie- en communicatietechnologie. Aan de toekenning is een bedrag van tienduizend euro verbonden en een bronzen beeldje.