Pieter Edelman
29 October 2010

LDRA voegt ondersteuning toe voor de voorlopige versie van de Iso/Dis 26262-veiligheidsstandaard aan zijn tools die naleving controleren van codeerstandaarden. De standaard, die nog niet definitief is, spitst zich op de elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen (E/E/PE) in voertuigen. De specificatie gaat uit van vier veiligheidsniveau‘s (A tot en met D) voor systemen en componenten, waarbij niveau D staat voor het hoogste risicoprofiel met de meeste strikte eisen.

LDRA controleert het naleven van Iso 26262 tijdens alle stadia van de ontwikkelcyclus. Naast de controle op conformiteit, codecomplexiteit, code coverage, de dataflow en host/target-testing voegt de LDRA-toolsuite ook runtime foutpreventie toe en systeemrequirements-traceerbaarheid. De tool kan ook automatisch documentatie genereren, wat voor de bewijsvoering rond het naleven van de standaard nodig is.