Alexander Pil
10 April 2014

‘De kracht van de Nederlandse industrie uitbouwen en haar toekomst zeker stellen door in te spelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen.’ Dat is de opdracht die vertegenwoordigers uit de industrie, kennisinstellingen en de overheid hebben gekregen bij het opstellen van een actieagenda voor Smart Industry, de ‘Nederlandse’ term voor het Duitse Industrie 4.0. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming gaat het team leiden. Dit werd gisteren op de Hannover Messe aangekondigd.

Het industrieteam is het antwoord van het ministerie van Economische Zaken op het rapport ‘Smart Industry’ dat premier Rutte maandag namens het kabinet Rutte in ontvangst nam. In dit rapport schetsen FME, TNO, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken de kansen en bedreigingen van Smart Industry voor de Nederlands industrie. Minister Kamp: ‘De Nederlandse industrie is sterk en modern. Om volop te kunnen profiteren van de kansen die Smart Industry biedt, moet de industrie zichzelf blijven vernieuwen. Door als industrie, kennisinstellingen en overheid deze handschoen voortvarend op te pakken zorgen we ervoor dat we die kansen grijpen. Zo versterken we onze economie en dat levert welvaart en werkgelegenheid op.’

Dezentjé Hamming reageert: ‘Het is goed te zien dat het kabinet op basis van de conclusies van het rapport samen met de sector werk wil maken van het versnellen van de transitie naar Smart Industry. Nederland heeft een unieke combinatie van hightechindustrie, ICT, logistiek, dienstverlening en een creatieve sector waarmee goed kan worden ingespeeld op de kansen die er liggen. Als we nu actie ondernemen, kunnen we deze positie versterken.’

Voor 1 september zal het team met een concrete actieagenda komen. Deze agenda vormt een verdieping van het topsectorenbeleid en de daaraan gekoppelde ICT-agenda en zal onder meer ingaan op nieuwe businessmodellen, R&D, scholing en de randvoorwaarden die de overheid kan stellen om de transitie door de industrie te ondersteunen.

Bits&Chips event sponsor registration