Nieke Roos
29 March 2018

Op 21 maart is Gerrit Blaauw overleden in zijn woonplaats Utrecht. Bij het Mathematisch Centrum in Amsterdam (het tegenwoordige CWI) leverde de geboren Hagenaar belangrijke bijdragen aan de Arra II, een van de eerste in Nederland gebouwde computers, en aan de afgeleide Ferta-machine voor Fokker. Later stond hij aan de wieg van de architectuur van IBM’s System/360-mainframe. Hij is 93 jaar geworden.

Gerrit_Blaauw
Gerrit Blaauw stond onder meer aan de wieg van de Arra II en IBM’s System/360.

Blaauw studeerde elektrotechniek aan Harvard, waar hij in 1952 ook promoveerde. Van 1952 tot 1955 werkte hij bij het ‘MC’, onder leiding van Aad van Wijngaarden. Van 1955 tot 1965 zat hij bij IBM. Vervolgens was hij tot 1989 hoogleraar digitale technieken aan de Universiteit Twente. Hij was lid van de KNAW en van de Amerikaanse National Academy of Engineering.

Met Blaauw zijn deze maand nog twee MC-pioniers heengegaan: Koos Kriens op 20 maart en Koos Verhoeff op 19 maart, beiden uit 1927. Als assistent van vakgenoot David van Dantzig berekende de wiskundige Kriens de optimale dijkhoogtes voor de Deltawerken. Verhoeff was naast mathematicus ook informaticus en computerkunstenaar, met specialisaties in foutdetectie en -correctie en information retrieval.