Nieke Roos
19 February 2014

Het afgelopen jaar heeft de Connect Group een omzet geboekt van 125 miljoen euro. Onder de streep hield de Kampenhoutse toeleverancier slechts 81 duizend euro over. Beide resultaten zijn lager dan in 2012, toen de inkomsten 142 miljoen bedroegen en de winst van de voortgezette activiteiten uitkwam op 168 duizend euro. In de tweede helft van dat jaar viel de business echter sterk terug en vergeleken daarmee zijn de cijfers op peil gebleven.

‘In 2013 zien we stabiele omzetvolumes, op een vergelijkbaar niveau met de tweede jaarhelft 2012’, licht CEO Luc Switten toe. ‘Belangrijk was om de winstgevendheid van de groep te herstellen, rekening houdend met deze terugval. Wij kunnen stellen dat we daarin gelukt zijn. Met een vergelijkbare omzet tijdens de voorbije drie rapporteringsperiodes zijn we erin geslaagd het operationele resultaat van een verlies van 1288 duizend euro te verbeteren naar een winst van 541 duizend euro.’

Dit jaar rekent Connect op een verdere verbetering, om meerdere redenen. ‘De algemene structuurkosten van de groep zijn lager zodat we reeds vanaf een omzetniveau van 125 miljoen euro positieve resultaten hebben’, somt Switten op. ‘We hebben meerdere nieuwe klanten gewonnen en het orderboek op het einde van het jaar was met meer dan 84 miljoen goed. Verder zien we een sterke vraag naar ons Technology is a Service-programma. Met enkele klanten hebben we reeds een aantal successen geboekt, waardoor de binding versterkt. Voor nieuwe klanten is deze dienstverlening ook een extra argument om bij ons te bestellen.’