Bits&Chips

CWI en AMC willen medische beelden beter matchen

12 juli 2017 

Het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI) en het AMC Amsterdam starten een onderzoeksproject naar het koppelen van verschillende medische beelden. Daarvoor ontvangen ze 1,4 miljoen euro binnen NWO’s Open Technologie Programma. De Zweedse fabrikant van bestralingsapparatuur Elekta en het Amsterdamse bigdata-bureau Xomnia zijn ook betrokken bij het project.

Het combineren van verschillende typen beelden kan soms belangrijke inzichten opleveren in een ziekte. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat medici een mri-beeld met een later gemaakte ct-scan willen vergelijken om te kijken hoe een aandoening zich ontwikkelt, maar die twee methoden laten verschillende dingen zien en de patiënt ligt meestal in een andere houding. Het is daarom lastig om de beeldtypen met elkaar te vergelijken.

Binnen het project wordt daarom gewerkt aan software die de verschillende beelden met elkaar kan correleren. Een van de grote uitdagingen daarbij is om de algoritmes robuust te maken voor grote verstoringen, bijvoorbeeld nadat een tumor is verwijderd. Verder is het de bedoeling om software te ontwikkelen die daadwerkelijk bruikbaar is in de klinische praktijk. De focus ligt daarbij op radiotherapie, maar in principe moeten de resultaten ook bruikbaar zijn voor andere domeinen.

Abonneer direct op onze nieuwsbrief

abonneren

Mechatronics system design – Part 1

8 oktober - 12 oktober

Eindhoven

Advanced feedforward control

10 oktober - 12 oktober

Eindhoven

Course on modern optics for optical designers - Part 1

14 september - 8 februari

Eindhoven

Embedded Linux

17 september - 21 september

Eindhoven

System architect(ing)

24 september - 28 september

Eindhoven