Pieter Edelman
23 November 2017

De Networks & Optimization- en Stochastics-onderzoeksgroepen van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) zijn een vierjarige samenwerking aangegaan met Prorail om te kijken of de incidentafhandeling op het Nederlandse spoor sneller kan. De CWI-onderzoekers gaan proberen te voorspellen waar en wanneer zich bijvoorbeeld spoorlopers, verstoringen in de infrastructuur of aanrijdingen zullen voordoen. Daarvoor combineren ze incidenthistorie met demografische en geografische data. Ook gaan ze kijken of de procedures rond de afhandeling van incidenten geoptimaliseerd kunnen worden.

Het is niet de eerste keer dat het CWI zich over zo’n project buigt. Eerder heeft de Stochastics-groep bijvoorbeeld algoritmes ontwikkeld om criminaliteit te voorspellen of de dekking van beschikbare ambulances binnen een regio te optimaliseren. Uit dat laatste onderzoek is een spin-off voortgekomen, Stokhos.

Spoor