Pieter Edelman
12 September 2018

Het Ministerie van EZK kent twee ton subsidie toe aan het Cybersecurity Center voor de Maakindustrie, dat ondernemers in Oost-Nederland moet bijstaan met hun digitale weerbaarheid. Het centrum is een initiatief van Novel-T en heeft onder meer de UT, Saxion, de provincie Overijssel en het Fieldlab Cybersecurity (The Garden) als partner. Het zal nu beginnen met een nulmeting bij de betrokken bedrijven om de pijnpunten op cyberveiligheidgebied in kaart te brengen.

Het Cybersecurity Center voor de Maakindustrie valt onder de vlag van het Digital Trust Center-programma van de overheid, dat bedoeld is om mkb’ers te helpen met hun digitale veiligheid. Als onderdeel van dit programma worden verschillende regionale en/of thematische samenwerkingsverbanden opgezet, die met maximaal een miljoen euro subsidie ondersteund worden. In totaal waren er vijftien voorstellen ingediend, waarvan er nu zes gehonoreerd zijn. Naast het Twentse initiatief gaat het om regionale netwerken in Limburg en Noord-Nederland en thematische centra rond zaadveredelingsbedrijven, de defensie- en veiligheidsindustrie en de Amsterdamse haven.

Cybersecurity