Nieke Roos
31 May 2011

Het Emmense Dacom is op de eerste plaats geëindigd in de MKB Innovatie Top 100 van Syntens, Octrooicentrum Nederland, Mercedes-Benz en NRC Handelsblad. Het bedrijf krijgt de prijs voor zijn Terrasen-bodemvochtsensor, die het water- en zoutgehalte en de temperatuur peilt op verschillende dieptes. Op basis van deze gegevens bepaalt Dacoms irrigatiemanagementsysteem het optimale tijdstip van beregenen. Uit proeven is gebleken dat de hoeveelheden water en meststoffen voor het telen van aardbeien met 48 procent zijn terug te brengen, zonder negatieve effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit. De Emmense technologie draagt hiermee bij aan het oplossen van de voedselschaarste en een duurzame voedselproductie, aldus de jury onder leiding van Alexander Rinnooy Kan.