Pieter Edelman
1 May 2017

In een brief aan het kabinet biedt de Dutch Datacenter Association (DDA) de warmte die haar leden opwekken gratis beschikbaar voor hergebruik. Met behulp van warmtepompen zou het koelwater van datacentra gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de verwarming van huizen, bedrijfspanden en kassen. Maar de overheid moet hiervoor wel de transportnetten aanleggen, zo schrijft de branchevereniging.

Warmte-uitwisseling kan in principe een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van energiegebruik. Veel bedrijven wekken warmte op die ‘geloosd’ wordt in de omgeving. Wanneer die warmte hergebruikt kan worden in andere industriële processen of voor verwarmingsdoeleinden, hoeft daarvoor geen energie gebruikt te worden.

De afgelopen jaren wordt hier al aan gewerkt, maar de aanleg van warmtenetten vereisen forse investeringen. Daarnaast kampen de bedrijfsmodellen nog de nodige groeipijnen. Zo begon afvalverwerker AVR zijn warmte actief te verkopen voor een hoge prijs nadat het aangesloten was op een warmtenet, en kwamen tuinders vorig jaar in actie tegen het gebruik van restwarmte uit kolencentrales omdat dat niet strookt met hun groene imago.

Volgens de DDA gebruiken haar leden grotendeels groene energie en zou het hergebruik van restwarmte de efficiëntie hiervan kunnen verhogen. Op kleine schaal zijn er al wel enkele initiatieven, zoals het datacenter van NL-DC dat aangesloten is op het warmtenet van de High Tech Campus in Eindhoven. Het grootste deel van de datacentrumwarmte gaat nu echter verloren.