Mark van Schie is projectmanager binnen de engineeringafdeling van de Sensys Gatso Group in Haarlem.

7 December 2016

Auteur: Roel Wessels

Over projectmanagement is al ontzettend veel geschreven. Dat Roel Wessels in de inleiding van ‘De complete projectmanager’ de maakindustrie betitelt als zijn bakermat is echter een eerste aanwijzing dat dit boek veel onderwerpen belicht met industriële relevantie. In de hightech is agile ontwikkelen steeds meer de norm. ‘De complete projectmanager’ koppelt de aanpak steevast aan softwareontwikkeling en verwijst voor hardware naar traditionele watervalmethodes. In de praktijk heb ik echter erg succesvolle voorbeelden gezien van multidisciplinaire projecten en zelfs van pure hardwareontwikkeling op basis van Scrum.

‘De complete projectmanager’ stelt dat de realiteit in veel hightechbedrijven je niet laat kiezen tussen een traditionele projectmanagementmethode en Agile-ontwikkelmethodes, maar laat vooral ook zien dat dit helemaal niet nodig is. In dat opzicht is het een welkome aanvulling voor (technische) projectleiders die verantwoordelijk zijn voor productontwikkeling met een multidisciplinair karakter in een hightech omgeving. Het is een van de weinige boeken waarin wordt onderkend dat een projectleider in een agile ontwikkelomgeving meer is dan een productowner, zeker omdat bedrijven waarin agile wordt ontwikkeld niet per se agile zijn.

Roel Wessels laat verder zien dat hij beschikt over een brede kennis van de overeenkomsten en verschillen tussen gangbare projectmanagementmethodes, en dat hij deze kennis kan overbrengen zonder ergens de essentie te verliezen. Waar hij de zachte kant van (project)leiderschap beschrijft, doet hij dit met voldoende theoretische onderbouwing en illustreert hij dit met herkenbare voorbeelden. Dit maakt het boek uitstekend leesbaar.

ASML special

Dan de hamvraag: dekt de titel de lading van het boek? Nee, want ‘De complete projectmanager’ is sterk gericht op productontwikkeling en een projectmanager houdt zich niet per definitie daarmee bezig. Ja, want het boek voegt veel toe aan al het bestaande werk dat ofwel de meer klassieke projectmanagementmethodes ofwel Agile-ontwikkelmethodes beschrijft. Ja, want het is niet gericht op de vraag wát een projectmanager allemaal moet doen maar meer op de vraag hóé hij dit allemaal moet doen in een omgeving vol niet-ideale omstandigheden.