Peter_de_With

Peter de With is hoogleraar videoanalyse aan de TU Eindhoven. Hij werkt onder meer aan gezondheids- en defensietoepassingen.

24 February 2017

Heeft u zondag 22 januari ook gekeken naar het interview in Buitenhof met onze minister van Defensie? De Nederlandse defensie staat op een keerpunt in diverse opzichten, vertelde zij. Niet door er willekeurig geld in te pompen, maar door selectief uit te breiden en tegelijkertijd te vernieuwen. De eerste budgetuitbreiding van driehonderd miljoen euro die inmiddels een feit is, is daar overigens nog niet voor bedoeld.

We mogen de nieuwe president Trump wel dankbaar zijn voor de wake-upcall die hij heeft gegeven aan de Europese Unie, omdat deze zelf niet in staat lijkt een volwassen toekomstgericht management te voeren – al helemaal niet op defensiegebied. Daar komt ook nog de Brexit bij.

Technologisch staat onze defensie eveneens op een keerpunt. Met uitzondering van de JSF-straaljagers zijn er de afgelopen jaren geen grote technologische vernieuwingen meer doorgevoerd. Het wordt tijd om te kijken van welke vernieuwingen defensie kan profiteren, want het takenpakket is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Zij voert tegenwoordig steeds meer missies uit in internationaal verband, onder Navo-vlag of in opdracht van de Verenigde Naties.

Nieuwe technologische middelen kunnen deze taken ondersteunen. Ik geef hier twee voorbeelden uit eigen keuken, want ondanks alle bezuinigingen de afgelopen jaren heeft defensie gelukkig een kleine pot voor toegepast onderzoek kunnen behouden. Daaruit puttend heeft mijn onderzoeksgroep samen met het mkb technologie ontwikkeld die is bedoeld ter bescherming van militairen en burgerbevolking.

ASML special

Het eerste project, aangevoerd door Vinotion, beoogde verbetering van een realtime detectiesysteem voor bermbommen. Dit soort explosieven leveren veel ongelukken op tijdens missies, vaak met dodelijke afloop. Het systeem kan met goede resultaten allerlei recent geplaatste, verdachte objecten en/of markers vinden tijdens een herhaalde patrouille van eenzelfde gebied.

Het systeem is gebaseerd op twee ultrahogedefinitiecamera’s die als stereosysteem zijn gekalibreerd, zodat met diepte naar de voorliggende weg en de directe omgeving ervan kan worden gekeken. Het dieptesignaal is in de beeldverwerking een belangrijke toevoeging, waardoor een veel hogere robuustheid kan worden bereikt. Dat is gemakkelijk te begrijpen: als een klein object tegen een ander object of vegetatie is geplaatst, met de kleur en textuur van de achtergrond, dan kan dat voorliggende object niet worden gevonden met een enkele camera. Het dieptesignaal van een stereocamera blijkt dat onderscheid wel te kunnen maken.

Een tweede project ging over intelligente brillen en het aanbieden van extra visuele informatie in de ooghoeken van het kijkveld van de bril. Met deze ‘Google Glass voor militairen’ kan informatie worden uitgewisseld over de positie van andere deelnemers aan een spel of actie en hun persoonlijke kijkveld. Dit leidt tot een mooi voorbeeld van lokale beeld- en algemene informatie-uitwisseling tussen militairen van dezelfde eenheid die een missie uitvoert.

Je kunt daar automatische detectoren aan toevoegen, zodat soldaten tijdig worden gewaarschuwd voor verdachte objecten tijdens een inspectieroute. Ook kunnen deze beelden naar het commando worden verstuurd, zodat daar een compleet beeld van de lokale omgeving kan worden gevormd en positie-informatie kan worden gedeeld.

De brillen zelf bleken zowel kwalitatief als qua robuustheid minder goed dan gedacht, maar de daarbij ontwikkelde toepassingen werden goed ontvangen: er is wel degelijk behoefte aan nuttige actuele informatie.

Deze voorbeelden laten de kracht zien van nieuwe technologie en krijgen deels met Europese samenwerking een vervolg. Uiteraard kun je het aantal sensoren uitbreiden, afhankelijk van het beschikbare budget en de gewenste performance.

De projecten bieden echter vooral een doorkijkje naar de toekomst, waar het Nederlandse bedrijfsleven nota van moet nemen. Veel toeleveranciers zijn door de jarenlange reductie van budgetten gestopt met defensiesystemen of hebben zich toegelegd op andere technologievormen en toepassingen. Een hoger defensiebudget biedt weer mogelijkheden voor het hoogwaardige mkb in Nederland. Defensie steunt graag op nationale toeleveranciers, zodat aanpassingen en reparaties gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd en een betrouwbare relatie kan worden opgebouwd.