24 October 2007

De TU‘s van Delft en Eindhoven gaan hun samenwerkingsverbanden met middelbare scholen verder uitbreiden. Delft is zo te spreken over zijn Junior TU Delft voor 5-vwo-scholieren dat het de proef uitbreidt naar de derde, vierde en zesde klas van het vwo. De TU Eindhoven gaat structureel samenwerken met 24 middelbare scholen in Noord-Brabant en Limburg. Doel is om het middelbaar en hoger onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten en de scholieren warm te maken voor de desbetreffende universiteit.

De TU Delft begon dit voorjaar met een pilot in de vijfde klas, waarbij scholieren een project rond het thema waterstofauto moesten uitwerken. Dit beviel zo goed, dat de universiteit nu zeven nieuwe cases gaat ontwikkelen. 3- en 4-vwo zullen zich hier op hun school over buigen, 5- en 6-vwo‘ers komen bij de universiteit op bezoek.

Ook de TUE werkte al samen met middelbare scholen. Zo verzorgt de universiteit collegereeksen en masterclasses en helpt het scholieren met hun profielwerkstuk. De partners willen deze samenwerking nu formeel vastleggen in een netwerk. Daarmee denken ze makkelijker geld en personeel vrij te kunnen maken voor deze activiteiten.

De universiteiten helpen ook met het invullen van nieuwe schoolvakken. De TUE wil met het samenwerkingsverband richting geven aan Wiskunde D en Natuur, Leven en Technologie (NLT). De waterstofauto van de TU Delft is al in dit laatste vak opgenomen.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!