Kees_Beenakker_02

Kees Beenakker is wetenschappelijk directeur van Dimes.

16 September 2011

Onlangs moest ik denken aan een inaugurele rede uit 1966 van een familielid dat tot hoogleraar in Leiden was benoemd. Velen zullen zich nog de lange rekken in de bibliotheek herinneren met abstracts en de eindeloze uren die je daar doorbracht om relevante informatie op te zoeken. Tijdens de rede werd grote zorg uitgesproken over hoe informatie vindbaar zou blijven met de toen al sterk toenemende hoeveelheid wetenschappelijke artikelen. De oplossing ben ik vergeten, of misschien was die er ook wel niet, maar uiteindelijk is die er wel gekomen in de vorm van het internet en de digitalisering van de literatuur. Het maakt de toegankelijkheid tot wetenschappelijke literatuur oneindig efficiënter.

Niettemin heeft deze ’elektronische‘ kennis dezelfde beperkingen als die op papier: de nuance van de directe dialoog ontbreekt. Echte meerwaarde en samenwerking worden pas gecreëerd door directe contacten op conferenties en door wederzijdse bezoeken. Bovendien is zeker in onze vakgebieden tijdige toegang tot nieuwe kennis essentieel, aangezien deze vaak al verouderd is voordat ze is gepubliceerd.

Met de opkomst van grote economieën als Brazilië, China, India en Rusland zal de hoeveelheid gegenereerde kennis alleen maar toenemen, en niet zo‘n beetje ook. Deze landen vertegenwoordigen veel meer dan de helft van de wereldbevolking en met hun economische ontwikkeling zullen de kwaliteit en kwantiteit van het onderzoek sterk toenemen. Hoe kunnen wij mee blijven spelen in dit proces? Voor deze vraag zien universiteiten zich tegenwoordig gesteld.

De collegevoorzitter van de TU Delft kondigde onlangs een eerste stap aan: start nu al dependances van de universiteit op plekken waar veel kennis zal worden gegenereerd. Met Rob Fastenau, de decaan van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, en Dimes-collega Guo Qi  Zhang hebben we onlangs de eerste stappen gezet richting China. Anders dan de vele buitenlandse universiteiten die een lokale vertegenwoordiging of een joint venture met een Chinese universiteit hebben, gaat het hier om een honderd procent Nederlands initiatief gericht op onderzoek.

BCe24 save the date

Promovendi worden in China geworven en brengen hun tijd grotendeels door op het TUD-BRC (Beijing Research Centre). De westerse onderzoekscultuur, inclusief het belang van bescherming van intellectueel eigendom, zullen ze zich eigen maken door een deel van hun tijd in Nederland door te brengen en door de aanwezigheid van een permanente TUD-coördinator. Ruimte wordt beschikbaar gesteld door het Institute of Semiconductors (IOS), het vooraanstaande instituut van de Chinese Academy of Sciences in Beijing. Promovendi krijgen begeleiding via internet, videoconferencing, bezoeken van promotor of begeleider en door lokale staf.

In eerste instantie zal het onderzoek zich richten op solid state-verlichting, waarbij het IOS het front-end voor zijn rekening neemt en de TUD het back-end en de reliability. De eerste voordelen van dit initiatief zien we nu al. Ledverlichting is booming in China, als onderdeel van het beleid van de Chinese overheid voor energiebesparing en het ontwikkelen van strategische en groene industrie. Als een van de eerste academische partners is het TUD-BRC lid van de International Solid State Alliance (ISA), onlangs in China opgericht met deelname van bedrijven van over de hele wereld en de gehele keten van solid state-verlichting afdekkend.

De Chinese overheid volgt het BRC-initiatief nauwlettend en enthousiast en heeft hierdoor een grote interesse gekregen voor Nederland als hightech land. Het zou dan ook mooi zijn als dit initiatief zich na de opstartfase kan verbreden en kan bijdragen aan de noodzakelijke profilering van ons land in de richting van geavanceerde industrie.