Paul van Gerven
19 August 2009

Lieven Vandersypen en collega‘s van het Delftse Kavli Instituut voor Nanowetenschappen zijn erin geslaagd een superpositietoestand van een elektronspin te ’bewaren‘. Door met een elektrisch stroompje de wisselwerking te reguleren tussen kernspins en de spin van een elektron (beide in een kwantumdot), wisten zij het fragiele kwantumfenomeen voor langere tijd te bewaren. Normaal gesproken maken storingen uit de omgeving dat onmogelijk. Voor de constructie van een kwantumcomputer is het echter noodzakelijk om superposities te kunnen stabiliseren, die voor te stellen valt als ’0 en 1 tegelijk‘.