30 September 2015

Op het jaarlijkse feestje van de synthetische biologie, de Igem in Boston, heeft het studententeam van de TU Delft met zijn bacterieprinter de hoofdprijs in de wacht gesleept, plus de prijzen voor het beste hardwareproject, de beste website en het beste toegepaste ontwerp.

Het veld van synthetische biologie streeft ernaar om een standaard gereedschapskist aan te leggen waarmee makkelijk nieuwe functies aan micro-organismen kunnen worden toegevoegd. Via Igem, de International Genetically Engineered Machine Competition, worden studententeams uitgedaagd nieuwe bouwblokken en gereeedschappen te ontwerpen en om toepassingen te verzinnen. In totaal deden er dit jaar 259 teams mee. In totaal werden er 27 prijzen uitgedeeld, de meeste in drievoud: teams konden meedoen in de categorieën high school, undergrad en overgrad.

Het Delftse team, dat als overgrad-team meedeed, richtte zich op biofilms, dunne laagjes van bacteriën die stevig met elkaar en het oppervlak verbonden zijn. Dergelijke films kunnen mechanisch zeer robuust zijn en bieden bescherming tegen omgevingsfactoren. Zo kunnen biofilms bacteriën minder gevoelig maken voor antibiotica. Ze vormen dan ook een belangrijk onderwerp in de industrie en de medische sector.

De Delftenaren bouwden een systeem om dergelijke films makkelijk te kunnen maken voor onderzoeksdoeleinden. Dat gaat in een aantal stappen. Eerst gebruiken ze een zelfgemaakte printer van het speelgoed K’nex om een oplossing met levende bacteriën in een petrischaaltje neer te leggen. Dankzij de voedingsbodem verandert deze oplossing in een gel, waardoor de bacteriën op hun plek blijven zitten. Verder bevat de voedingsbodem een specifiek suikermolecuul. De bacteriën zijn zodanig genetisch aangepast dat ze onderlinge verbindingen gaan aanleggen onder invloed van deze stof. Vervolgens kan de gel worden weggewassen en blijft een biofilm over.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

Overigens was er ook een prijs voor het team van de TU Eindhoven, dat in de undergrad-categorie meedeed. Hun inzending van een levende biosensor won de prijs voor beste meetinnovatie. De Groningse inzending voor een levend membraan voor blauwe energie viel niet in de prijzen.