Pieter Edelman
18 July 2018

De TU Delft ontwikkelt samen met netbeheerder Tennet een faciliteit het inpassen van nieuwe energietechnologieën in het hoogspanningsnet te onderzoeken. Dit Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab) is een doorontwikkeling van de huidige Hoogspanningsonderzoeksfaciliteit, die op dit moment geldt als het best uitgeruste academische laboratorium voor hoogspanningsonderzoek in Europa.

Het ESP Lab moet antwoorden geven op de grootschalige-integratievraagstukken voor nieuwe energietechnologieën, want ontwikkelingen als decentrale energieopwekking, elektrificatie, opslag, conversie en het op grote schaal inzetten van elektrische auto’s stellen nieuwe eisen aan de energienetwerken van de toekomst. Naast hoofdsponsor Tennet moeten er ook andere marktpartijen betrokken worden.

ESP_Lab
EWI-decaan John Schmitz en Tennet-ceo Mel Kroon