Pieter Edelman
20 May 2016

TU Delft-promovendus Tim de Bruin is dit jaar een van de drie winnaars van een Europees Qualcomm Innovation Fellowship. Hij krijgt de toekenning voor zijn voorstel om een combinatie van deep learning en reinforcement learning te gebruiken om robots een uniforme representatie van hun omgeving en hun eigen toestand te laten genereren waarmee ze autonoom nieuwe taken kunnen aanleren. Het Fellowship is goed voor een geldbedrag van veertigduizend dollar en mentorschap van een Qualcomm-onderzoeker.

Dit jaar was de eerste keer dat promovendi van de TU Delft mochten meedingen naar de benoeming. In totaal nemen er nu zes Europese universiteiten deel aan het Qualcomm-programma.

De andere twee winnaars zijn ook actief of het vlak van kunstmatige intelligentie, een gebied waar Qualcomm steeds meer zijn pijlen op richt. Elias Muegller en Jason Lee, beiden promovendi aan het ETH Zurich, richten zich op respectievelijk het gebruik van event-gebaseerde camera’s voor drones en robots, en op nieuwe manieren van taalverwerking.