Paul van Gerven
1 November 2017

De NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs gaat dit jaar naar quantumonderzoeker Bas Hensen. Tijdens zijn promotie aan de TU Delft voerde hij een baanbrekend experiment uit, waarmee de realiteit van tegenintuïtieve quantumfenomenen definitief werd bewezen. Sindsdien staat ook onomstotelijk vast dat onkraakbare quantumcommunicatie mogelijk is. Hensen, inmiddels als postdoc verbonden aan de University of New South Wales, neemt de prijs 23 januari 2018 in ontvangt op het natuurkundecongres Physics@Veldhoven. Er is een bedrag van tienduizend euro aan verbonden.

bas_hensen
Foto: Centre for Quantum Computation and Communication Technology